↑ Åter till Företag

Drottningens Barnsjukhus

Jag är väldigt stolt och glad att jag fått i uppdrag att skriva korta och roliga texter till Barnsjukhuset i Göteborg. De har gått igenom en fantastisk renovering av sina besöksrum där temat har varit djur. Det är en fröjd att få vara med på ett litet hörn ute på vänsterflanken och att förhoppningsvis glädja barn och vuxna med några alster. Nedan döljer sig ett dussin smakprov hur de olika djuren lever och bor på sitt nya fina sjukhus. 

       Sagor 1

Sagor 2