«

»

Henemarks Burkar

I tidningen häromdagen sägs det att Kungens påstädda flickvän pantar burkar för att klara livhanken och för en vecka senare hade det besämts att i nästa läroplan ska man eventuellt fokusera lite mer på hemkunskap och då inte att laga pytt i panna utan fokus ska ligga litte mer på att räkna kronor och ören. För 20 år sedan hade jag den tanken och förslaget. Tankar om ekonomi ska vara inne på skolschemat redan från embryoåldern. Det är märligt att folk inte tar sin egen ekonomi lite mer på allvar och att vi inte pratar om det. Det är inte hjärnkirurgi. Väldigt få saker är hjärnkirurgi. När jag tänker på det är hjärnkirurgi det enda som är hjärnkirurgi. Ekonomi och pengamaskiner och Enklare livet och Spartipset är något som mänskligheten skulle må bra av. Det är förbluffande att nästan inga verkar prata om vardagsekonomi och de som gör det har ibland attityden att man ska ska tjäna grova pengar och sen leva loppan. De har väldigt dåliga tankar kring livsstilsdesign och passiva inomst och flödesekonomi. Det måste vi rätta till. Det första man kan göra är att läsa exempelvis ”Vägen till min första milljon” eller ”Rich Dad Poor Dad”. Det är för mig en gåta att vi ska lära oss Pytagoras sats men att det inte är obligatoriskt att förstå vad begreppet ”Nyrik” betyder. Upp till kamp.

Bättre än bibeln.