«

»

Klimatsmarta burgare

Nu när 2019 har påbörjats roar jag mig med att gå in och kika lite på alla dessa måbragurus och affirmationsföretag och stressforskare och Carpe Diem förespråkare. Man kan bli trött för mindre. Vi överhopas av alla dessa hopp och studs förmaningar: ”Ask yourself if what you are doing today is getting you closer to where you want to be tomorrow” ”Sky is the limit” ”Varje dag medför nya val” ”Tro på att ditt liv är värt att levas så kommer din tro hjälpa till att skapa faktumet” ”Lev livet till fullo och fokusera på det positiva” ”Lev livet till fullo och fokusera på det positiva”. Det är nästan så jag tror att man ibland lever i ett ständigt Hill Song konvent.
Om du har en dröm, sitt inte bara där. Samla mod och tro på att du kan lyckas och lämna ingen sten ovänd för att göra den verklighet ”Sky is the limit”. Gäsp. Sällan är det några konkreta och handfasta råd som man kan hänga upp sina tankekrokar och agerande