«

»

Frödings Melodi

Har lånat en gitarr här i receptionen och sitter och försöker mig på skalden Fröding med god hjälp av Mano Diao. Det är fascinerande att den gamle diktarens gåspenna kan manifestera sig in några enkla ackord.

”Det är skimmer i molnen och glitter i sjön det är ljus över stränder och näs och omkring står den härliga skogen grön bakom ängarnas gungande gräs. Och med sommaren och skönhet och skogsvindsackord står min hembygd och hälsar mig glad. Var mig hälsad men var är min faders gård det är tomt bakom lönnarnas rad. Det är tomt det är bränt det är härjat och kalt där jag låg ligger berghällen bar. Men däröver går minnet med vinden svalt och det minnet är allt jag har kvar. Och det är som jag sågo en gavel stå vit och ett fönster står öppet däri. Som piano det ljöd och en munter bit av en visa med käck melodi”. / Fröding.

Bergen By Night